دانلود اهنگ تا بی نهایت بنیامین بهادری (تا بی نهایت تا آنسوی حیات)

این آهنگ زیبا  ابتدا در سایت موزیکدل منتشر شده است دانلود آهنگ جدید بنیامین بهادری به نام «تا بی نهایت» برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی تا بی نهایت با… Read more »

دانلود آهنگ دیدی از نیواد (دیدی زدی زیرش دیدی گفتم قلبی نداری) MP3 با متن

دانلود آهنگ جدید نیواد به نام «دیدی» برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی دیدی (دیدی زدی زیرش دیدی گفتم قلبی نداری) با صدای نیواد به همراه متن ترانه و… Read more »

دانلود اهنگ منو ببخش سیروان خسروی(منو ببخش که ندیده گرفتم آرزوهاتو)

دانلود آهنگ جدید سیروان خسروی به نام منو ببخش هم اینک شما کاربران و همراهان گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین… Read more »

دانلود آهنگ جاذبه از فاضل دریس با متن (ﭼﺸﺎت ﻋﺠﻴﺐ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﺟﺎذﺑﻪ داره وﻟﺎ)

ﭼﺸﺎت ﻋﺠﻴﺐ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﺟﺎذﺑﻪ داره وﻟﺎﻫﺮﻛﻰ ﺗﻮرو ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ ﻫﻤﺶ ﻣﻴﮕﻪ ﻣﺎﺷﺎﻟﻠﻪﺗﻮ دﻟﺮﺑﺎﻳﻰ دﺧﺘﺮ دل ﻣﻴﺒﺮی ﭼﻪ ﺳﺎدهوﻗﺘﻰ ﻣﻴﺨﻨﺪی ای ﺟﺎن ﻳﻪ ﺑﺮﻗﻰ ﺗﻮو ﭼﺸﺎﺗﻪ ﻣﻴﺨﻨﺪی ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ات ﻏﻮﻏﺎ ﻣﻴﻜﻨﻰﻳﻪ… Read more »

دانلود آهنگ یارم از سینا شعبانخانی با متن (کامل)

ﻧﻤﻴﺪاﻧﻢ ﻛﻪ دور از ﻣﻦ ﭼﻪ در ﺳﺮ داﺷﺘﻰﭼﻪ آﺳﺎن از ﻣﻦ دﻟﺪاده دل ﺑﺮداﺷﺘﻰﺧﺒﺮ دارم ﻣﻦ از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در ﺳﺮ داﺷﺘﻰﺑﺮو ﺑﺮو ﺑﺮو ﺑﺮوﺗﻮ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ دﻳﻮاﻧﻪ… Read more »

دانلود آهنگ ای دوست از پویا بیاتی با متن (کامل)

ﺟﻬﺎﻧﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎﻧﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻰ ﺗﻮﺗﻨﻢ ﺗﺎ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻰ ﺗﻮدﻟﻢ ﺧﺸﻜﻴﺪ و ﺑﺎراﻧﻰ ﻧﻴﺎﻣﺪزﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎﻧﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻰ ﺗﻮ ﺳﺮی ﺑﺮ ﺳﻨﮓ ﻣﻴﺒﻴﻨﻰ ﻏﻤﺖ ﻧﻴﺴﺖﻣﺮا دﻟﺘﻨﮓ ﻣﻴﺒﻴﻨﻰ ﻏﻤﺖ ﻧﻴﺴﺖدل… Read more »

دانلود آهنگ نکنه عاشق شدم از روزبه نعمت اللهی با متن (کامل)

ﺣﺮﻓﻰ ﺑﺰن از ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪنﻧﻜﻨﻴﻢ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻫﻢﭼﻴﺰی ﺑﮕﻮ ﻳﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﺑﺰنﻧﻜﻨﻪ ﻳﺎدت ﺑﺮمﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﺮﺳﻴﺪم از درﻳﺎﺳﻮار ﻗﺎﻳﻖ ﺷﺪمﻧﻜﻨﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪمﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪم ﻣﻦ ﻫﻮای ﺑﺎرون ﻛﺮده دﻟﻢﻣﻦ ﺧﻮد دردم… Read more »

دانلود اهنگ عینک پدر آرش فرخزاد

این آهنگ زیبا  ابتدا در سایت موزیکدل منتشر شده است دانلود آهنگ جدید آرش فرخزاد به نام «عینک پدر» برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی عینک پدر با صدای آرش… Read more »

دانلود اهنگ مست عشق علیرضا قربانی

این آهنگ زیبا  ابتدا در سایت موزیکدل منتشر شده است دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی به نام «مست عشق» برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی مست عشق با صدای علیرضا… Read more »

دانلود آهنگ فریاد (ﻫﺮﭼﻰ ﻓﺮﻳﺎد زدم درداﻣﻮ) از گرشا رضایی با متن (کامل)

ﻫﺮﭼﻰ ﻓﺮﻳﺎد زدم درداﻣﻮ اﻣﺎ ﺣﺮﻓﺎی ﻣﻨﻮ ﻧﺸﻨﻴﺪن آﺧﺮش ﺳﻜﻮت ﻛﺮدم ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﺳﻜﻮﺗﻤﻮ ﻓﻬﻤﻴﺪن وﻗﺘﻰ ﻛﻪ دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ از آدﻣﺎ ﻣﺮﺣﻤﻰ ﺑﺮای درد ﻣﻦ ﻧﺒﻮد دﺳﺘﺎی ﻫﻴﺸﻜﻰ ﭘﻨﺎﻫﻢ ﻧﺸﺪ… Read more »