دانلود آهنگ صد ۱۰۰ سال از دکاموند و زانیار (میدونستی که دیوونم بدون تو نمیتونم)

دﻳﺪی ﺑﻴﺨﻮدی ﻫﻞ ﻣﻴﺪی ﺗﻮ ﻛﻪ ﮔﻞ ﻧﻤﻴﺨﻮاﺳﺘﻰ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﻨﻮ ﭼﻴﺪی ﻣﻴﺮم آروم و ﺳﺎﻛﺖ ﺗﻮﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮن ﺗﻮ اﺗﺎﻗﺖ ﺗﻮ ﻣﺮاﻗﺐ ﮔﻠﺖ ﻧﺒﻮدی داره ﺧﺸﮏ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺎﻏﺖ ﻣﻴﺪوﻧﺴﺘﻰ… Read more »

دانلود آهنگ گل گلی از مهرداد تاجیک با متن (کامل)

ﺗﻮ ﭼﺸﺎت ﻧﺎز داره واﻟﺎ ﻣﺎﺷﺎﻟﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﻣﺸﻜﻴﺖ اﻧﻘﺪه ﺧﻮﺷﮕﻠﻰ واﻟﺎ ﻣﺎﺷﺎﻟﺎ ﺑﻪ ﭘﺎت ﻧﻤﻴﺮﺳﻪ ﻫﻴﺸﻜﻰ ﮔﻞ ﺑﻮدی اون ﭼﺸﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ات ﺑﺎد ﻛﻪ ﻣﻴﺎد رو ﻣﻮﻫﺎت ﺧﻮدم ﻣﻴﺸﻢ… Read more »

دانلود آهنگ نازنین از امیر عباس گلاب | متن کامل و اصلی

دانلود آهنگ جدید امیر عباس گلاب به نام «نازنین» برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی نازنین با صدای امیر عباس گلاب به همراه متن ترانه و با کیفیت های… Read more »

دانلود آهنگ تهش تلخه از اردلان (میگن عشق خوبه ولی ببین تهش تلخه) MP3

ﺑﻢ ﺑﮕﻮ ﭼﺮا ﺟﺪﻳﺪا اﻳﻨﻄﻮری ﺷﺪی ﺑﺤﺜﺎی اﻟﻜﻴﻤﻮﻧﻮ ﻛﺶ ﻣﻴﺪی ﻫﻰ ﺑﻴﺨﻮدی ﺑﺎﺷﻪ ﻫﺮﭼﻰ ﺗﻮ ﻣﻴﮕﻰ ﻫﻤﻪ ﭼﻰ ﮔﺮدن ﻣﻦ دﻳﺮ ﺟﻮاب دادﻧﺎﺗﻮ ﺑﺎ ﭼﻰ ﻣﻴﺨﻮای ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻰ ﻣﻦ از… Read more »

دانلود آهنگ خداحافظ عشق خداحافظ دنیای من از امید آمری با متن (کامل)

ﺑﮕﻮ ﭼﻰ ﺷﺪ اون روزای ﺧﻮبﭼﻰ ﺳﺮش اوﻣﺪ ﻋﺎﺷﻘﻰ ﻫﺎﻣﻮنﻛﺠﺎ رﻓﺘﻰ از ﺗﻮ ﺟﺎ ﻣﻮﻧﺪمﭼﺸﺎم ﺧﻴﺴﻦ ﺗﻮ دﻟﻢ ﺑﺎرونﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﻋﺸﻖ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ دﻧﻴﺎی ﻣﻦﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪارروزارو ﻓﻜﺮت ﺷﺒﺎرو ﺑﻴﺪارﺑﻪ ﻳﺎد ﻋﺸﻘﺖ ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪارﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ… Read more »

دانلود آهنگ چه خوبه حالم از امیر تاجیک با متن (کامل)

ﺧﺎﺗﻮن زﻳﺒﺎﺗﻮ ‌ﻬﻤﻴﻦ ﻟﺤﻈﻪﻋﺸﻘﺖ اﻓﺘﺎده ﺑﻪ ﺟﻮﻧﻢﺗﺎ دﻧﻴﺎ دﻧﻴﺎسﺣﻮاﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎشﻣﻨﻤ‌ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻣﻴﻤﻮﻧﻢﻣﻮﺟﺎی درﻳﺎسﻣﻮﻫﺎی ﺑﺎزت‌ﺨﻄ ﺳﺎﺣﻠﻴﻪ ﺷﻮﻧﺖوﻗﺘﻰ ﻣﻴﺨﻨﺪیﻏﺮق ﻣﻴﺸﻪ ﻗﻠﺒﻢﺗﻮﻳ‌ ﻋﻤﻖ ﭼﺎل ﮔﻮﻧﺖدﻳﺪن دارهﺣﺎل ﻣﻦﭼﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﭼﻪ… Read more »

دانلود آهنگ تو فکرتم از آروین صمیمی (میبینی تو فکرتم لااقل یه سر بم بزن)

ﻳﻜﻰ ﻫﺴﺖ ﺗﻮ اﻳﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﻛﻨﺎر ﻧﻤﻴﺎی ﺑﺒﻴﻨﻴﺶ ﺳﺎﻟﻰ ﻳﻪ ﺑﺎر آخ ﭼﻘﺪ ﺧﺎﻟﻴﻪ ﺟﺎت ﻛﺎش ﻣﻴﺬاﺷﺘﻰ ﻳﻪ راﻫﻰ ﺑﺮام ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﺗﻮ ﻛﺠﺎﻳﻰ اﻟﺎن ﺑﻴﺎ از اﻳﻦ ﺑﻰ ﺗﺎﺑﻰ درم… Read more »

دانلود آهنگ به جای من از عماد طالب زاده (حالا به جای من کی تو موهات میکنه دست)

اوﻣﺪﻳﻮﻣﻨﻮ دﻳﻮﻧﻪ ﻛﻨﻰ ﺑﺸﻮﻧﻰ ﭘﺎی ﺧﻮدتﻧﻤﻴﺪوﻧﺴﺘﻰ ﻛﻪ ﮔﻴﺮ ﻣﻴﺸﻪ ﭘﺎی ﺧﻮدتﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﺗﺶ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺸﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺗﻮه ﺣﺎﻟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻦﻛﻰ ﺗﻮ ﻣﻮﻫﺎت ﻣﻴﻜﻨﻪ دﺳﺖﻣﻨﻮ ﺷﺐﭘﺮه ام از ﺗﺮسدﻳﺪی ﮔﺬاﺷﺘﻰ… Read more »

دانلود آهنگ بازی از فاضل دریس (تو کدوم بازی رات ندادن که) با متن (کامل)

ﻫﻤﻪ ﻳﻪ روزی ﻣﻴﺮنﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻦﺑﺮﻣﻴﮕﺮدن روزیﻛﻪ درآ ﺑﺴﺘﻦ رﻓﺘﻰ و ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻰﺑﻰ ﺗﻮ ﻣﻴﺴﺎزمﺣﺮف ﻣﺮدم ﻣﻴﺸﻢراﺿﻴﻢ ﺑﺎزم ﻧﺎز ﺷﺼﺘﺖ ﻛﻬ‌ دادی ﺑﻪ ﺑﺎدمﮔﺎﻫﻰ ﻋﺸﻖ درﺳﻪ واﺳﻪ ی آدم ﺗﻮو… Read more »

دانلود آهنگ خاطره از راغب (همسفرم تو باشی هر لحظه میشه خاطره)

این آهنگ زیبا  ابتدا در سایت موزیکدل منتشر شده است دانلود آهنگ جدید راغب به نام «خاطره» برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی خاطره (همسفرم تو باشی هر لحظه میشه… Read more »