دانلود ورژن اجرای زنده آهنگ دیوونگی از سیروان خسروی + ویدیو (کامل)

دانلود ورژن اجرای زنده آهنگ جدید سیروان خسروی به نام «دیوونگی» برای دانلود ورژن اجرای زنده آهنگ زیبا و شنیدنی ورژن اجرای زنده دیوونگی با صدای سیروان خسروی به… Read more »

دانلود آهنگ ارتفاع خیلی زیاده از دایان با متن (کامل)

ارﺗﻔﺎع زﻳﺎدهزﻧﺪﮔﻴﻮ ول ﻛﻦ دﻳﻮوﻧﻪ اﻳﻦ روزا ﺗﺮاﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦﺣﺴﻮﺤﺎل ﺗﺎزه ﻣﻴﺨﻮاداز ﻣﻦ اون ﻳﺎر ﻗﺪﻳﻤﻰاﻳﻦ روزا اﺟﺎزه ﻣﻴﺨﻮاد واﺳﻪ دورﻳﻮاﺳﻪ رﻓﺘﻦواﺳﻪ ی رﻫﺎی از ﻣﻦ ﻣﻨﻰ ﻛﻪ درﻳﺎی ﺧﺸﻤﻮدﻳﮕﻪ ﻃﻮﻓﺎن… Read more »

دانلود آهنگ جوونیم از دانیال هندیانی (همه جوونیمو پیر تو کردم)

دانلود آهنگ جدید دانیال هندیانی به نام «جوونیم» برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی جوونیم (همه جوونیمو پیر تو کردم) با صدای دانیال هندیانی به همراه متن ترانه و… Read more »

دانلود آهنگ سیم آخر از کلمست با متن (کامل)

ﻣﻦ ﻫﺮﭼﻰ ﻣﻴﺎم ﺳﻤﺘﺖ ﻫﻤﻮﻧﻘﺪ ﺗﻮ ﻋﻘﺐ ﻣﻴﺮی ﻛﺠﺎ ﺑﮕﻮ دﻟﺖ ﮔﺮﻣﻪ ﻛﻪ دﺳﺘﺎﻣﻮ ﻧﻤﻴﮕﻴﺮی دل ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﻮای ﻣﻦ واﺳﻪ ﺗﻮ اﻳﻦ در و اون در زد ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻳﻰ دوﺳﺖ… Read more »

دانلود آهنگ شیاد از مرتضی جعفرزاده (سرت سلامت نامرد خیر نبینی شیاد)

این آهنگ زیبا  ابتدا در سایت موزیکدل منتشر شده است دانلود آهنگ جدید مرتضی جعفرزاده به نام «شیاد» برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی شیاد (سرت سلامت نامرد خیر نبینی… Read more »

دانلود آهنگ خیال از علیرضا پوراستاد (باید خیال این دل دیوانه را راحت کنم) MP3

ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ دوری ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺪم ﻋﺎدت ﻛﻨﻢﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﺎل اﻳﻦ دل دﻳﻮاﻧﻪ را راﺣﺖ ﻛﻨﻢﺑﺎﻳﺪ ﺷﺒﻢ را از ﺧﻴﺎل ﺧﻮب ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻰ ﻛﻨﻢﺑﺎﻳﺪ ﻧﺒﻮدت را ﺑﻪ دﻟﺘﻨﮕﻰ ﺗﻮ… Read more »

دانلود آهنگ عروسک قشنگ من خوشگل پوشیده از میلاد + ریمیکس MP3

دانلود آهنگ جدید میلاد راستاد به نام «عروسک من» برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی عروسک من (عروسک قشنگ من خوشگل پوشیده) با صدای میلاد راستاد به همراه متن… Read more »

دانلود آهنگ وای وای از فاضل دریس (بازم عطرت پیچید وای وای) (کامل)

ﻗﺮارﻣﻮن ﺷﺐ ﺗﻮ روﻳﺎﻛﻨﺎر ﻣﺎه رو اﺑﺮاﻫﻢ ﻓﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎﻗﺎﻟﻢ ﻧﺰارﻳﺎ ﺑﻴﺎ دﻟﻮ ﺑﺰن ﺑﻪ درﻳﺎزﻳﺒﺎی ﺑﻰ ﻫﻤﺘﺎﺣﺎﻟﺎ وﻗﺘﺸﻪ د ﻳﺎﻟﺎدﻳﺮ ﻧﻜﻦ زود ﺑﻴﺎ ﺑﺎزم ﻋﻄﺮت ﭘﻴﭽﻴﺪ وای وایدﻟﻢ واﺳﻪ… Read more »

دانلود آهنگ جنگ جهانی از یوسف زمانی (میدونی وقتی ندارمت تو دلم جنگ جهانیه)

ﺗﻮ ﺣﺘﻰ ﻗﻬﺮ ﻛﻨﻰ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎز ﻣﻴﺎم دﻧﺒﺎل ﺗﻮ ﺣﺘﻰ زﻧﮕﻢ ﻧﺰﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﻴﮕﻴﺮم ﺷﻤﺎرﺗﻮ ﺗﻮ دﻳﮕﻪ دﻳﻮوﻧﻪ ﺑﺎزی در ﻧﻴﺎر ﺑﺮای ﻣﻦ اون ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﻴﻮ ﻧﺬار ﻛﻨﺎر ﻳﻪ… Read more »

دانلود آهنگ یعنی نمیای از عرشیاس با متن (کامل)

ﻧﺎم ﺗﺮاﻧﻪ : ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻤﻴﺎی ﻣﻦ ﺑﺮات ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮدماﮔﻪ ﺑﻮدم ﻧﻤﻴﺮﻓﺘﻰدﻳﮕﻪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﺷﻢﻣﺜﻞ ﻗﺒﻠﺎ ﻧﻤﻴﺘﺮﺳﻰ ﺗﻮ دﻟﺖ ﺗﻨﮓ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺸﻪدل ﻣﻦ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺮا ﭼﻰﻫﻤﻪ ﭼﻴﺖ ﺑﺮا ﺧﻮدم ﺑﻮدﻫﻤﻪ… Read more »