دانلود آهنگ مو سیاه از شهاب مظفری (عشق مو سیاه ی گندمی نت آخر پیانومی)

ﻋﺸﻖ ﻣﻮ ﺳﻴﺎه ی ﮔﻨﺪﻣﻰ ﻧﺖ آﺧﺮ ﭘﻴﺎﻧﻮﻣﻰﺑﻴﺨﻮدی اﻳﻨﻪ ﻧﮕﻴﺮ دﺳﺘﺖاون ﺗﻮ ام ﻛﺴﻰ ﻣﺚ ﺗﻮ ﻧﻰ ﭼﺸﻤﺎی ﺷﺮاﺑﺘﻮ ﺟﻤع ﻛﻦدﻟﺒﺮﻳﺘﻮ ﺧﻮاﻫﺸﺎ ﻛﻢ ﻛﻦوﻗﺘﻰ ﭘﺸﺖ ﮔﻮﺷﻰ دﻟﺘﻨﮕﻢاﻟﻜﻰ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻐﻠﻢ ﻛﻦ… Read more »

دانلود آهنگ این منم که یه روز پر میزد دلت برای دیدنم از دانوش MP3

اﻳﻦ ﻣﻨﻢ ﻛﻪ ﻳﻪ روز ﭘﺮ ﻣﻴﺰد دﻟﺖ ﺑﺮای دﻳﺪﻧﻢ ﭘﻴﺶ ﺧﻮدت ﻧﮕﻔﺘﻰ ﺑﺬاری ﺑﺮی ﻣﻴﺸﻜﻨﻢ ﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﺧﻴﺎل ﺗﻮ ﺧﻴﺲ ﺷﺪه ﭘﻴﺮﻫﻨﻢ اون ﺗﻮﻳﻰ ﺗﻮﻳﻰ ﻛﻪ رﻓﺘﻰ و… Read more »

دانلود ورژن اجرای زنده آهنگ قایق کاغذی از پازل بند (لایو کنسرت) (کامل)

ﭼﺸﻤﺎی ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺨﻨﺪه ﻣﻴﺘﺮﺳﻢ از آﻳﻨﺪهﻣﻴﺘﺮﺳﻢ ﻣﻦ از اﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺑﻪ ﻳﻪ ﻣﻮ ﺑﻨﺪه ﻣﻴﺪوﻧﻢ داره دﻳﺮ ﻣﻴﺸﻪاون ﺑﻴﺮون ﭘﺮه ﺑﺎروﻧﻪ ﻛﻰ دردﻣﻮ ﻣﻴﺪوﻧﻪدﺳﺘﺎﻣﻮن ﻛﻪ… Read more »

دانلود آهنگ اگه ترکم نمیکردی از مانی رهنما با متن (کامل)

دانلود آهنگ جدید مانی رهنما به نام «اگه ترکم نمیکردی» برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی اگه ترکم نمیکردی با صدای مانی رهنما به همراه متن ترانه و با… Read more »

دانلود آهنگ عزیزم از سینا سرلک

این آهنگ زیبا  ابتدا در سایت موزیکدل منتشر شده است دانلود آهنگ جدید سینا سرلک به نام «عزیزم» برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی عزیزم با صدای سینا سرلک به… Read more »

دانلود آهنگ الکی بذار خوش باشیم مگه چند روزه دنیا از محمد طاهر با متن (کامل)

ﮔﻞ ﻣﻴﮕﻴﺮم ﺑﺮاتﮔﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮم ﺷﺒﺎ ﺗﻮو ﻓﻜﺮتﺗﻮ ﺑﺨﻮای ﻣﻴﺪم ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺟﻮﻧﻤﻮ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺖﻫﺮﭼﻰ ﺷﺪ ﭘﺎ دل ﻣﻦ ﺑﺬار ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﺑﻪ ﻗﺼﻪﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰی ﺑﺮام اﻳﻨﻘﺪر ﻛﻪ ﻗﺴﻢ ﺷﺪه اﺳﻤﺖ… Read more »

دانلود ورژن جدید آهنگ خط قرمز از سهراب پاکزاد با متن (کامل)

دانلود ورژن جدید آهنگ جدید سهراب پاکزاد به نام «خط قرمز» برای دانلود ورژن جدید آهنگ زیبا و شنیدنی ورژن جدید خط قرمز با صدای سهراب پاکزاد به همراه… Read more »

دانلود آهنگ مجنونتم از سهیل مهرزادگان (من مجنونتم تو اون لیلیه باش) (کامل) MP3

ﻓﺮض ﻛﻦ ﺑﺎرون ﺑﮕﻴﺮهﻣﻦ زﻳﺮ ﭼﺘﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢاﺳﻤﻤﻮ اروم ﺑﮕﻰ ﺑﻬﻢاﺧﺮﻳﻦ ﺣﺮف ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢﻓﺮض ﻛﻦ ﻛﻨﺎر درﻳﺎﺣﺴﺎﻣﻮن رد و ﺑﺪل ﺷﻪوﻗﺘﻰ ﻣﻴﺨﻨﺪی ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮕﻢﻫﻴﺲ ﻣﻴﺨﻮاد ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺨﻨﺪه ﻣﻦ ﻣﺠﻨﻮﻧﺘﻢ… Read more »

دانلود ورژن اجرای زنده آهنگ آتیش پاره از مهدی احمدوند + ویدیو اجرای لایو کنسرت

ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﻫﻢ زﺑﻮن ﻣﻦ ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﻣﻬﺮﺑﻮن ﻣﻦ ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺑﻰ رﻧﮓ و رﻳﺎ از ﭘﻴﺸﻢ ﺟﺎﻳﻰ ﻧﺮﻳﺎ ﻧﺎزﻧﻴﻦ اﺑﺮو ﻛﻤﻮن اﻣﻮن از ﭼﺸﻤﺎت اﻣﻮن ﻫﻰ ﻣﻨﻮ ﺑﺎ آﺷﺘﻰ و ﻗﻬﺮ اﻳﻨﻮر… Read more »

دانلود آهنگ لعنت به تو از شهاب مظفری با متن (کامل)

ای دل ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﺗﻜﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮی ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻰﭼﻴﻪ ﺣﺎﻟﻰ ﻧﺪاری رو ﺧﻮدت ﻫﻢ دﻳﮕﻪ ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﺑﺴﺘﻰﭼﺮا ﻏﺮق ﺷﺪه ﻛﺸﺘﻴﺖ ﻳﻬﻮ اﺑﺮی ﺷﺪی ﺑﻐﻀﻮ ﺷﻜﺴﺘﻰﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ای دل ای… Read more »