دانلود آهنگ ریشه در خاک از پرواز همای + موزیک ویدیو با متن (کامل)

ﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ رﻳﺸﻪ در ﺧﺎﻛﻢ ﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ رﻳﺸﻪ در ﺧﺎﻛﻢﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ ﻋﺎﺷﻖ اﻳﻦ ﺧﺎک اﻟﻮده ﻳﺎ ﭘﺎﻛﻢﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ ﺗﺎ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻗﻴﺴﺖ ﻣﻴﻤﺎﻧﻢ ﻣﻴﻤﺎﻧﻢﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﭼﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻴﺪاﻧﻢﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ… Read more »

دانلود آهنگ ممنونم از سامان جلیلی (من ممنونم که بخاطر اون باهام بهم زدی) MP3

ﻣﻴﺪوﻧﻢ اﻟﺎن ﺧﻮﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻣﻴﺨﻮادتﺑﺎﺷﻪ ﺧﻮش ﺑﺤﺎﻟﺖﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻫﺮ ﻛﻰ ﺟﺎی ﻣﻦ ﺑﻴﺎد ﻧﻤﻰ ﻣﻮﻧﻪ زﻳﺎدﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺎﻣﺮداوﻧﻴﻜﻪ ﺑﻮدم دﻳﮕﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺎل ﻛﻰ ﺑﻮدمدردﻳﻌﻨﻰ ﮔﺬﺷﺘﻦ دﻳﮕﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ دور… Read more »

دانلود ورژن آکوستیک آهنگ عجب بارونیه از نوان (با گیتار) (کامل)

ﻋﺠﺐ ﺑﺎروﻧﺒﻪ ﺗﻨﮕﻪ دﻟﻢ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻧﺪارم روﺣﻴﻪ اﻧﮕﺎر ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺑﻮدن ﻣﺠﺒﻮرﻳﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﻮ ﻳﺎدﺗﻢ وﻟﻰ ﻣﻐﺮوری ﺣﻴﻒ ﻣﻦ ﻫﻨﻮزم ﻳﺎدﻣﻪ ﻗﻬﺮا و آﺷﺘﻴﺎﺗﻮ ﻣﻦ دوﺳﺖ دارﻣﺶ ﭘﺲ اﻟﺎن… Read more »

دانلود آهنگ تو از محمد لطفی (تو تویی تو اون یه نفر تو) با متن (کامل)

داره ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎرون ﻣﻴﺰﻧﻪ ﻋﻄﺮ ﺗﻮ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻛﺎﺷﻜﻰ ﻣﻴﺸﺪ ﻧﻔﺴﺎی ﺗﻮرو ﺗﻮ ﺷﻴﺸﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﭼﻘﺪ اﻳﻦ دﻳﻮوﻧﻪ ﺷﺐ ﺟﺎی ﺗﻮرو ﺧﺎﻟﻰ ﻛﻨﻪ ﻣﻦ دﻟﻢ ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺮات ﻳﻜﻰ ﻳﻪ ﻛﺎری… Read more »

دانلود آهنگ پرچمت بالا چشم دشمنات کور از امید عقابی

این آهنگ زیبا  ابتدا در سایت موزیکدل منتشر شده است دانلود آهنگ جدید امید عقابی به نام «پرچمت بالا چشم دشمنات کور» برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی پرچمت بالا… Read more »

دانلود آهنگ بخشیدمت از احمد صفایی (به کسی که لایقشی پس میدمت)

دانلود آهنگ بخشیدمت به کسی که لایقشی پس میدمت هم اینک شما کاربران گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین بخشیدمت به کسی که لایقشی پس… Read more »

دانلود آهنگ میم از میلاد راستاد با متن (کامل)

ﭼﻄﻮری ﻫﻤﻴﺸﮕﻴﻢدﻳﺪی ﻧﻤﻮﻧﺪی زﻧﺪﮔﻴﻢوﻟﻰ ﻫﻨﻮز ﻣﻴﺒﻴﻨﻤﺖدر ﻣﻴﺮه ﻛﻞ ﺧﺴﺘﮕﻴﻢﻣﮕﻪ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﻛﻪ اﻣﺴﺎلﺑﺎروﻧﻮ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢاﮔﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻰ راه دارهﺑﻬﻢ زﻧﮓ ﺑﺰن ﺑﺎﻫﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻴﻢﻧﮕﺎه ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺎروﻧﻪ اﻳﻨﻮ ﻳﺎدم ﻣﻴﻤﻮﻧﻪﻗﺮارﻣﻮن ﻧﺒﻮد ﺑﻬﻢ… Read more »

دانلود آهنگ پازل از امید آمری (انگار من تیکه ی آخر پازلشم)

این آهنگ زیبا  ابتدا در سایت موزیکدل منتشر شده است دانلود آهنگ جدید امید آمری به نام «پازل» برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی پازل (انگار من تیکه ی آخر… Read more »

دانلود آهنگ زیبای ابرو مشکی دل میره هی برات از راغب با متن (کامل)

ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﻋﻄﺮ ﺗﻮ ﻣﻴﭙﻴﭽﻪ ﮔﻠﺎی ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺣﺮﻳﻒ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺸﻦ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻴﺮه ﺑﺎﻟﺎ ﺗﻮ ﺑﺨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻨﺪه ﻫﺎت آب رو آﺗﻴﺸﻦ از ﺗﻮ ﭼﻪ ﭘﻨﻬﻮن ﭼﺸﺎت… Read more »

دانلود آهنگ گل نیلوفر از علی لهراسبی (گل نیلوفر من شر دشمنای دورو برت کم) MP3

ﮔﻞ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﺷﺮ دﺷﻤﻨﺎی دورو ﺑﺮت ﻛﻢ ﺑﺸﻴﻦ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺑﺮﻳﻢ دوﺗﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻞ ﺑﺨﺮﻳﻢ واﺳﻪ ﺗﻮ واﺳﻪ ﺗﻮ ﻛﻪ ﮔﻞ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮﻣﻰ ﺗﻮ ﻳﻪ ﻋﺸﻖ ﭘﺎﻛﻰ ﺗﻮ ﻫﻤﻴﺸﻪ… Read more »