متن آهنگ اشوان من آدمه رویای تو نیستم من فکر و ذکرم پرته این سازه

متن آهنگ اشوان من آدمه رویای تو نیستم من فکر و ذکرم پرته این سازه به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ هوروش بند این قرارمون نبود

متن آهنگ هوروش بند این قرارمون نبود به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم