متن آهنگ مهدی شهنازی تو بد کردی باهام

متن آهنگ مهدی شهنازی تو بد کردی باهام به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ اشوان غرق گریم مثل یه قایق شکسته روی آبم

متن آهنگ  اشوان غرق گریم مثل یه قایق شکسته روی آبم به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم