متن آهنگ امیرعلی به حال من نمیرسد خرابی دل کسی

متن آهنگ امیرعلی به حال من نمیرسد خرابی دل کسی به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ حامد زمانی ولوله در ولوله شد

متن آهنگ حامد زمانی ولوله در ولوله شد به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ مجید خراطها من واسه تو مرد بدی نبودم

متن آهنگ مجید خراطها من واسه تو مرد بدی نبودم به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ آوه بند عاشقونه واسه تو میخونه

متن آهنگ آوه بند عاشقونه واسه تو میخونه به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم