متن آهنگ سینا پارسیان کاش میدونستی با زهر چشمت

متن آهنگ سینا پارسیان کاش میدونستی با زهر چشمت به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ ناصر پورکرم زمین دورت بگرده

متن آهنگ ناصر پورکرم زمین دورت بگرده به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ میثم ثامری گیر افتاده دل من ساده ی ساده

متن آهنگ میثم ثامری گیر افتاده دل من ساده ی ساده به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم