متن آهنگ شاهین میری هرچی خاطره داشتم توو دلم نگه داشتم

متن آهنگ شاهین میری هرچی خاطره داشتم توو دلم نگه داشتم به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ ایوان باند امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم

متن آهنگ ایوان باند امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ امیر یار بی بهونه کادو واسه هم بگیریم

متن آهنگ امیر یار بی بهونه کادو واسه هم بگیریم به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ هوروش بند تمام زندگیم شدی بی تو دگر من نتوانم

متن آهنگ هوروش بند تمام زندگیم شدی بی تو دگر من نتوانم به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم