دسته: دانلود آهنگ های جدید

دانلود جدیدترین آهنگهای ایرانی

دانلود آهنگ متاسفانه از مجید رضوی (متاسفانه دم به دقیقه این دیوونه دلتنگه) MP3

ﻫﻴﺸﻜﻰﻫﻴﺸﻜﻰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻴﺎدﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻰ ﺑﻘﻴﺮو دﻟﻢ ﻧﻤﻴﺨﻮاد ﻧﻪﻳﻜﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻮرو ﻧﻤﻴﺒﺎزمﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻜﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﺗﻮرو ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢﺑﻤﻮن واﺳﻢآﺧﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻋﺸﻘﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﻰواﻗﻌﻰ ﺗﺮ ﺑﻮدیرو ﻛﺮدی ﺗﻮ واﺳﻪ ی ﻣﻦﺑﺒﻴﻦ… Read more »

دانلود آهنگ اسم تو واسه ی من قسم شد از شاهین بنان | متن کامل و اصلی

ﺗﻮ دادی ﺑﺎل و ﭘﺮم ﺗﺎ ﺑﭙﺮم از ﮔﻞ ﭼﺸﻤﺎت دﻟﻢ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮه ﻣﺜﻞ آب رو آﺗﻴﺶ ﻣﻴﺸﻪ ﺣﺮﻓﺎت ﺑﺎﻟﺎ و ﭘﺎﻳﻴﻦ داره دﻧﻴﺎ ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ دﻟﻢ ﻛﻢ آورد ﺧﺪا… Read more »

دانلود آهنگ وای اگر از عرفان طهماسبی (وای اگر آنچه شنیدم راست باشد + ریمیکس)

وای اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﺷﻨﻴﺪم راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻛﻨﻢ آن ﻛﻪ رﻓﺘﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻛﻨﻢ وای اﮔﺮ ﺑﺎزﻧﮕﺮدد ﻓﺮﺻﺖ دﻳﺪارش ﻫﻰ ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ او ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻛﻨﻢ… Read more »

دانلود آهنگ جوونیم تورو میخواد از مهدی مقدم با متن (کامل)

ﺑﺎرون ﻣﻴﺒﺎره از ﭘﺸﺖ ﺷﻴﺸﻪ ﮔﺮﻳﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮه ﭘﻴﺪات ﻧﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮﮔﺎی ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻳﺎدم ﻣﻴﺎره ﻳﮏ ﺳﺎﻟﻪ رﻓﺘﻪ اون ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪ دل ﻣﻦ ﺗﻮرو ﻣﻴﺨﻮاد اﺷﻜﺎم ﺗﻮرو ﻣﻴﺨﻮاد ﻗﻠﺒﻢ ﺗﻮرو ﻣﻴﺨﻮاد ﭼﺸﻤﺎم ﺗﻮرو… Read more »

دانلود آهنگ خورشید و ماه از حامیم با متن (کامل)

ﻗﺼﻪ ی ﻋﺸﻖ ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﺗﻮی ﻳﻪ ﻧﮕﺎﻫﻪ ﻧﻪ درﺳﺘﻪ ﻧﻪ ﮔﻨﺎﻫﻪ ﻗﺼﻪ ی ﻋﺸﻖ ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﻗﺼﻪ ی ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎﻫﻪ آره اﻳﻦ ﻋﺸﻖ اﺷﺘﺒﺎﻫﻪ اﻳﻦ ﭼﻪ ﻋﺸﻘﻴﻪ… Read more »

دانلود آهنگ شال سیاه از میثم ابراهیمی (چشام رو شال سیاهته) با متن (کامل)

ﭼﺸﺎم رو ﺷﺎل ﺳﻴﺎﻫﺘﻪ ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﭘﺎی ﭘﻴﺎده ﺑﺎﻫﺎم ﺑﻴﺎ ﻗﺪم ﻗﺪم ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮ اﮔﻪ ﻣﻴﺘﻮﻧﻰ اﻳﻦ ﺷﺒﺎ ﻣﻴﮕﺬره ﻣﻴﺮه ﻳﻪ ﺧﻮدم ﻳﻪ ﺧﻮدت ﻣﻴﻤﻮﻧﻴﻢ دوﺳﺘﺖ دارم ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎد… Read more »

دانلود آهنگ بهشت من از سهیل رحمانی

این آهنگ زیبا  ابتدا در سایت موزیکدل منتشر شده است دانلود آهنگ جدید سهیل رحمانی به نام «بهشت من» برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی بهشت من با صدای سهیل… Read more »

دانلود آهنگ دام از احمد سلو (آهای عشق دل افتاده به دامش) (کامل)

ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ آدم ﺗﻮ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﻴﺸﻪ ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎتاوﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﻠﺒﺸﻮ داده ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻧﻤﻴﺬاره ﻛﻪ ﺗﻮرو ﺗﻨﻬﺎﻧﻤﻴﺸﻰ آدم ﺳﺎﺑﻖ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻗﻠﺒﺖ ﻣﻴﺸﻪ ﻋﺎﺷﻖﻏﺮﻗﻰ ﺗﻮی ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ… Read more »

دانلود ورژن الکترو آهنگ غنیمت از ناصر زینعلی (ورژن جدید)

این آهنگ زیبا  ابتدا در سایت موزیکدل منتشر شده است دانلود ورژن الکترو آهنگ جدید ناصر زینعلی به نام «غنیمت (ورژن جدید)» برای دانلود ورژن الکترو آهنگ زیبا و شنیدنی… Read more »

دانلود آهنگ از من نخواه از آروین صمیمی با متن (کامل)

ﻫﺮ ﻣﻮﻗع ﭘﻴﺸﻤﻰ ﻣﻦ ﻳﻪ ﺟﻮرﻳﻪ ﺣﺎﻟﻢ اوﻟﺶ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﺮدم ﻳﻪ دوﺳﺘﻰ ﺳﺎده ﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻮی ﺧﻮاﺑﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺪﻳﺪم ﻛﻪ ﺗﻤﻮم دﻧﻴﺎم ﺷﻪ ﻳﻪ روزی ﻳﻪ آدم واﺳﻢ ﺑﻮدن ﺗﻮ… Read more »