دسته: دانلود آهنگ های جدید

دانلود جدیدترین آهنگهای ایرانی

دانلود آهنگ بخشیدمت از احمد صفایی (به کسی که لایقشی پس میدمت)

دانلود آهنگ بخشیدمت به کسی که لایقشی پس میدمت هم اینک شما کاربران گرامی را به دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین بخشیدمت به کسی که لایقشی پس… Read more »

دانلود آهنگ میم از میلاد راستاد با متن (کامل)

ﭼﻄﻮری ﻫﻤﻴﺸﮕﻴﻢدﻳﺪی ﻧﻤﻮﻧﺪی زﻧﺪﮔﻴﻢوﻟﻰ ﻫﻨﻮز ﻣﻴﺒﻴﻨﻤﺖدر ﻣﻴﺮه ﻛﻞ ﺧﺴﺘﮕﻴﻢﻣﮕﻪ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﻛﻪ اﻣﺴﺎلﺑﺎروﻧﻮ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢاﮔﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻰ راه دارهﺑﻬﻢ زﻧﮓ ﺑﺰن ﺑﺎﻫﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻴﻢﻧﮕﺎه ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺎروﻧﻪ اﻳﻨﻮ ﻳﺎدم ﻣﻴﻤﻮﻧﻪﻗﺮارﻣﻮن ﻧﺒﻮد ﺑﻬﻢ… Read more »

دانلود آهنگ پازل از امید آمری (انگار من تیکه ی آخر پازلشم)

این آهنگ زیبا  ابتدا در سایت موزیکدل منتشر شده است دانلود آهنگ جدید امید آمری به نام «پازل» برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی پازل (انگار من تیکه ی آخر… Read more »

دانلود آهنگ زیبای ابرو مشکی دل میره هی برات از راغب با متن (کامل)

ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﻋﻄﺮ ﺗﻮ ﻣﻴﭙﻴﭽﻪ ﮔﻠﺎی ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺣﺮﻳﻒ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺸﻦ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻴﺮه ﺑﺎﻟﺎ ﺗﻮ ﺑﺨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻨﺪه ﻫﺎت آب رو آﺗﻴﺸﻦ از ﺗﻮ ﭼﻪ ﭘﻨﻬﻮن ﭼﺸﺎت… Read more »

دانلود آهنگ گل نیلوفر از علی لهراسبی (گل نیلوفر من شر دشمنای دورو برت کم) MP3

ﮔﻞ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﺷﺮ دﺷﻤﻨﺎی دورو ﺑﺮت ﻛﻢ ﺑﺸﻴﻦ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺑﺮﻳﻢ دوﺗﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻞ ﺑﺨﺮﻳﻢ واﺳﻪ ﺗﻮ واﺳﻪ ﺗﻮ ﻛﻪ ﮔﻞ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮﻣﻰ ﺗﻮ ﻳﻪ ﻋﺸﻖ ﭘﺎﻛﻰ ﺗﻮ ﻫﻤﻴﺸﻪ… Read more »

دانلود آهنگ از تو بهتر از یوسف زمانی (دیگه نمیاد از تو بهتر تو قلبم) MP3

ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺧﻤﺎت ﺧﻨﺪه ﻫﺎﺗﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﭼﻴﻜﺎر ﻛﻨﻢ ﺑﺮات ﺑﺬاری ﺑﻪ دﻟﺖ ﺑﺸﻴﻨﻢ ﺣﺎﻟﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻰ ﺟﻮره ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺮﺳﻪ زورت دﻟﺖ از ﻣﻦ دوره دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮام… Read more »

دانلود آهنگ خالکوبی از حمید عسکری (اصلی + ورژن اجرای زنده کنسرت) MP3

ﺷﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺖ ﺷﺪمﺷﺎﻳﺪ دﻟﺖ ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺮامﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺪاری ﻣﺜﻞ ﻣﻦﺑﻪ ﻓﻜﺮ اون ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎمﺷﺎﻳﺪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺷﺐ ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻪﻣﻴﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺎده ﻫﺎﺑﮕﻮ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪیﻣﺜﻞ ﻣﻦ از ﻓﺎ ﺻﻠﻪ… Read more »

دانلود آهنگ کوچه آخر از محسن چاوشی با متن (کامل)

ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﺧﺪا ﻣﻴﺨﻮامﻟﺤﻈﻪ ﺟﺪاﻳﻰ ﻣﻮن ﺳﺮ ﻧﺮﺳﻪﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻴﻢاﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻧﺮﺳﻪﻧﮕﻮ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻢآرزوﻫﺎی ﻣﻨﻮ ازم ﻧﮕﻴﺮﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮام… Read more »

دانلود آهنگ زلزله از امید افخم با متن (کامل)

ﻣﻦ ﻳﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﺮده ﺑﻮدم ﻛﻪ ﺗﻮ ﺟﻮﻧﻢ دادیﻳﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻮدم ﻛﻪ ﺗﻮ آب و دوﻧﻢ دادیﻣﺚ ﻳﻪ زﻟﺰﻟﻪ اوﻣﺪی ﺗﻜﻮﻧﻢ دادیﻋﺸﻘﻰ ﻛﻪ ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮدم و ﻧﺸﻮﻧﻢ دادیﭘﻴﺶ ﭼﺸﻤﺎی ﺗﻮ… Read more »

دانلود آهنگ من و تو از پازل بند (منو تو طاقت دوری همو نداریم)

ﺑﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪش ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻦ اﺻﻠﺎ ﺗﻠﻔﻨﻮ ﺑﺮدار و ﺑﺰن ﻳﻪ زﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﻦﻳﻪ ﻋﺎﻟﻢ از ﻗﺪﻳﻢ ﺣﺮف ﺗﻮ دﻟﻢ وﻟﻰ دﻟﺖ ﻛﻪ ﭘﺮ ﺑﻮد ﺑﻴﺎ ﺑﺎﻣﻦ ﺣﺮف ﺑﺰنﺑﺮو… Read more »