یکسری فیلم های هنری ما به مرز ابتذال رسیده اند/فیلم خوب تجاری بهتر از فیلم بد هنری است

سیروس الوند در بخشهایی از میزگرد روزنامه اعتماد حرفهای جالبی زده است .

به گزارش سینماسینما ،الوند گفته :در حال حاضر هم به نظر من یکسری فیلم های هنری ما به مرز ابتذال رسیده اند. فیلمسازان به محض اینکه از چیزی خوش شان می آید آنقدر تکرارش می کنند که به ابتذال می رسد. مثلا رهروان و پیروان کیارستمی و سهراب شهید ثالث آنقدر از فرمول و نوع ساختار فیلم های این کارگردانان در فیلم های شان استفاده کردند که به مرز ابتذال رسیده است. مثل پلان سکانس طولانی یا اینکه شخصیت فیلم ها سکوت زیاد داشته باشند. انگار هر شخصیتی از این ویژگی برخوردار باشد، فیلم هنری می شود. اساسا ساختار فیلم در ذهن شما به عنوان منتقد به عنوان فیلم هنری شکل گرفته، سهمش را از ابتدا جدا می کنید که فیلم هنری است و از گیشه بهتر است. درصورتی که برخی فیلم های هنری خیلی ایراد دارند. به نظر من فیلم خوب تجاری بهتر از فیلم بد هنری است. تاریخ سینما را مرور کنید! فیلم هایی که منتقدان برای شان سینه چاک می کردند، الان دیگر فیلم نیست ولی «گاو» و «گوزن ها» همچنان سرپا هستند. اینها فیلم هایی هستند که در طول تاریخ می مانند، نه عرض آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.