متن آهنگ میلاد قربانی دستا بالا

متن آهنگ میلاد قربانی دستا بالا به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ میلاد قربانی دستا بالا به صورت کامل

دانلود آهنگ میلاد قربانی

همه دستا بالا تک دست یک صدا رفیقون بیین وسط شور هاکنین به پا

مازرونی وچون با نشاط و جوون آخر معرفت وسط بییرین دروم

برو امشو تو می ور می دل طاقت نارنه بانو نیشتمه تی انتظار چش وائه و نیرنه مره خو

خوایمه شی حسودایی چشی سر ره هاییری لو می تاج سر بووشی می خنه ای سک و سو

آهومونا می یار تی وسه نارمه قرار آخر و عاقبت می دل ره هاکردی شکار

دنیا هسته بی کار دل که بورده تو دام بیموئی تو لونه کبوتر پشت بام

همه دستا بالا تک دست یک صدا رفیقون بیین وسط، شور هاکنین به پا

مازرونی وچون با نشاط و جوون آخر معرفت وسط بییرین دروم

خوایمه تی سه روزی صد بار بمیرم غش هاکنم شی دلی عاشقی ره تی زیر پایی فرش هاکنم

تی اشاره دشت چودار غشون تش هاکنم بد خواهون تره من هیزمی آتش هاکنم

آهومونا می یار تی وسه نارمه قرار آخر و عاقبت می دل ره هاکردی شکار

دنیا هسته بی کار دل که بورده تو دام بیموئی تو لونه کبوتر پشت بام

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.