متن آهنگ وحید فلاح شکارچی

متن آهنگ وحید فلاح شکارچی به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

دانلود آهنگ شوتی سواران

متن آهنگ شکارچی دانلود آهنگ شمالی

می دل خانه یکبار بهار بوینم ا شکارچی
شکارچی توو لس هاده شه خد ره نفس هاده
ککی ره بالای ازدار بوینم آ شکارچی
شکارچی تو لس هاده شه خد ره نفس هاده
صوی دم بلبل ره بیشار بوینم آ شکارچی
شکارچی توو لس هاده شه خد ره نفس هاده
گم کرده دلبر ره یکبار بوینم ا شکارچی
شکارچی توو لس هاده شه خد ره نفس هاده
حس ندارمه اسا دیگه بخونم آ شکارچی
شکارچی تو لس هاده شه خد ره نفس هاده
نویمبه یار ره که مه ور بخونه آ شکارچی
شکارچی توو لس هاده شه خد ره نفس هاده
یار بوه که خانه نشین بومه آ شکارچی
شکارچی توو لس هاده شه خد ره نفس هاده
انگوشتر بیمه بی نگین بومه آ شکارچی
شکارچی توو لس هاده شه خد ره نفس هاده
دگر بهار بمو من کو نشومبه آ شکارچی
شکارچی تو لس هاده شه خد ره نفس هاده
دیگه جاده ی پریو نشومبه آ شکارچی
شکارچی توو لس هاده شه خد ره نفس هاده
دست به تفنگ ته ایا هووی قربون آ شکارچی
شکارچی توو لس هاده شه خد ره نفس هاده
ته دست تفنگ برنوی قربون آ شکارچی
شکارچی توو لس هاده شه خد ره نفس هاده
سلام مه ره به مه یار برسن آ شکارچی
شکارچی توو لس هاده شه خد ره نفس هاده
مه آه و ناله ره خار خار برسن آ شکارچی
شکارچی توو لس هاده شه خد ره نفس هاده
شکارچی تو لس هاده شه خد ره نفس هاده
بهارما نشو شکار آهو هسته وره مار

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.