دانلود ورژن اجرای زنده آهنگ جات خالیه الان از عماد طالب زاده (کامل)

دانلود ورژن اجرای زنده آهنگ جدید عماد طالب زاده به نام «جات خالیه الان»

برای دانلود ورژن اجرای زنده آهنگ زیبا و شنیدنی ورژن اجرای زنده جات خالیه الان با صدای عماد طالب زاده به همراه متن ترانه و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ با فرمت MP3 با موزیکدل❤️ همراه باشید.

Download New Music, (Ahang) BY : Emad Talebzadeh – Jat Khalie Alan Live Version/ And lyrics

آهنگ ورژن اجرای زنده جات خالیه الان عماد طالب زاده
خوانندهآهنگ
عماد طالب زادهورژن اجرای زنده جات خالیه الان

متن آهنگ عماد طالب زاده&nbspورژن اجرای زنده جات خالیه الان

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

ﺗﺎ دﻟﻢ ﻟﺮزﻳﺪ ﺑﺮات ﺗﻮ ﺗﺮﺳﻴﺪ ﭼﺸﺎت
ﺑﺪ ﺟﺎﻳﻰ ﺟﺎ زدی ﺟﺎ ﺧﻮردم اﺻﻠﺎ ﺟﺎت ﺧﺎﻟﻴﻪ اﻟﺎن
ﻫﻤﻴﻦ روزاﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﺖ ﺗﻨﮓ ﺑﺸﻪ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻤﺖ آره دﻳﮕﻪ وﻗﺘﺸﻪ
واﺳﻢ ﻟﺞ ﻧﻜﻦ ﻧﺬار ﺳﺨﺖ ﺑﺸﻪ دﻳﺮ ﻧﻜﻨﻰ دﻟﻢ ﻳﻬﻮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻪ
اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻜﻨﻰ ﻳﻪ وﻗﺖ دﺳﺘﺎﺷﻮ ﻧﮕﻴﺮی ﻣﻨﻮ ول ﻧﻜﻨﻰ
اون اﻧﺪازه ی ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﺴﻰ ﻗﺪ ﻣﻦ اﺻﻠﺎ ﻣﻴﺪوﻧﻰ دﻟﻮاﭘﺲ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﻛﺎری ﻧﻜﻦ ﻛﻪ ﻓﺮدا ﭘﺲ ﻓﺮدا ﻏﺼﺸﻮ ﻧﺨﻮری
روﺷﻦ ﻣﻴﺬارم ﭼﺮاﻏﺎ رو ﺑﺮات ﻛﻪ راﻫﺘﻮ ﮔﻢ ﻧﻜﻨﻰ
اﮔﻪ از ﻳﺎد ﻣﻦ ﺗﻮ ﻧﺮﻓﺘﻰ ﭼﻰ اﮔﻪ ﺑﺎزم ﺑﺎ اون ﺑﺨﻨﺪی ﭼﻰ
اﮔﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺸﻰ ﺗﻮ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﮔﻪ ﻧﺘﻮﻧﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻢ دﻳﮕﻪ ﭼﻰ
داره ﻣﻴﮕﺬره ﻋﻤﺮه ﻛﻪ ﻣﻴﺮه ﻫﻤﻴﻦ اﻟﺎن ﺑﻴﺎی ﭘﻴﺸﻢ ﺑﺎزم ﻛﻪ دﻳﺮه
ﻣﻦ اﻟﺎن ﻟﺎزﻣﺖ دارم ﺟﺎﺗﻮ ﺑﺮام ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻴﮕﻴﺮه
داری ﺑﺎز ﻣﻨﻮ رد ﻣﻴﻜﻨﻰ ﻣﻴﻔﻬﻤﻰ ﺣﺎل ﻛﻴﻮ ﺑﺪ ﻣﻴﻜﻨﻰ
ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻦ دوﺳﻢ ﻧﺪاری ﻣﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻢ اﻳﻨﺎ ﺣﺮف ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ
اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻜﻨﻰ ﻳﻪ وﻗﺖ دﺳﺘﺎﺷﻮ ﻧﮕﻴﺮی ﻣﻨﻮ ول ﻧﻜﻨﻰ
اون اﻧﺪازه ی ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﺴﻰ ﻗﺪ ﻣﻦ اﺻﻠﺎ ﻣﻴﺪوﻧﻰ دﻟﻮاﭘﺲ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﻛﺎری ﻧﻜﻦ ﻛﻪ ﻓﺮدا ﭘﺲ ﻓﺮدا ﻏﺼﺸﻮ ﻧﺨﻮری
روﺷﻦ ﻣﻴﺬارم ﭼﺮاﻏﺎ رو ﺑﺮات ﻛﻪ راﻫﺘﻮ ﮔﻢ ﻧﻜﻨﻰ
اﮔﻪ از ﻳﺎد ﻣﻦ ﺗﻮ ﻧﺮﻓﺘﻰ ﭼﻰ اﮔﻪ ﺑﺎزم ﺑﺎ اون ﺑﺨﻨﺪی ﭼﻰ
اﮔﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺸﻰ ﺗﻮ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﮔﻪ ﻧﺘﻮﻧﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻢ دﻳﮕﻪ ﭼﻰ

پخش آنلاین و دانلود آهنگ



منبع: دانلود ورژن اجرای زنده آهنگ جات خالیه الان از عماد طالب زاده (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.