دانلود آهنگ نه گوزلردی بو از افشین آذری | متن کامل و اصلی

برای مشاهده متن کامل، دکمه بالا را لمس کنید.

منه سینان گوزل در خیمیب هاش کیم

ایکه گوزلی مانی باخمیب هاش کیم

خروس را به او می دهم

مال ما قدیمی ترین است

فریاد زدم، اوزومین، سانی گلدم، عاقل، من خدا بالدم هستم

اوه، نه، احمق نباش، آدامنان دانچر، اوه، احمق نباش

دم علم دانیشر دوز اوریمین فیور اوزون آری گوزون هوا

اوه، نه، احمق نباش، آدامنان دانچر، اوه، احمق نباش

دم علم دانیشر دوز اوریمین فیور اوزون آری گوزون هوا

عشق دان نه دیم کی آخی عشقین اوزو سن سن

اشکین جوزو سان اشکین سوزو سان سان

عشق دان نه دیم کی آخی عشقین اوزو سن سن

اشکین جوزو سان اشکین سوزو سان سان

اوه، نه، احمق نباش، آدامنان دانچر، اوه، احمق نباش

دم علم دانیشر دوز اوریمین فیور اوزون آری گوزون هوا

اوه، نه، احمق نباش، آدامنان دانچر، اوه، احمق نباش

دم علم دانیشر دوز اوریمین فیور اوزون آری گوزون هوا

منبع: دانلود آهنگ نه گوزلردی بو از افشین آذری | متن کامل و اصلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.