دانلود آهنگ مثل گل از مسعود صادقلو | کامل + متن MP3

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

مثــــه گـــُــــل𝄞𝄞 نشـــــستی تـــــو باغــــــچه قــَــــلبم درمــــــــون دردَم

با همه سَــــــــردم با تو𝄞𝄞 گرمـــَـــم درمون دردَم

مثِ ماه مـــــــــیمونی تو شبای𝄞𝄞 تنـــــــــهایی من

میخوام تا بخـــــــــوابی دم گوشـــــــــت لالایی𝄞𝄞 بـــــــــگم

میشه دســــــت بکــــــــــشم مرتـــــَــب کنم موــهــــــاتو𝄞𝄞 من

میخــــــــوام تا میتـــــــونم جــــــــلو𝄞𝄞 هــــــــــمه پُزتو بدم

زنــــــــــدگی میره جلو 𝄞𝄞مَشــــــــــتی وار عین آقا تــــَـخـــــتی

𝄞عاشـــــــق شدم𝄞

عاشـــــــق قدرت وایمـــــــــیستم رو بـــُــلــــــندی

تو هم بغــــــــلم وایستادی نداریم داری انرژی منــــــــــفی

مــــــــثِ خودم جنــــــــــگی مهربون اما گَــــــــنـــــــگی

مثـــــــــــل گل نشستی تو باغچه قلبم درمــــــــون دردم

با هـــــــــمه ســـــــردم با تو گــــــرمـــــــم درمون دردم

 

امان از نگاه تو که تو ذهنم میمونه

صدای تو تو گوشم میمونه

میگه بمون با من دووم بیار من عاشقم با من بیا

مثل یه پروانه میگردم همش دور تو

کسی به چشم نمیاد فقط خود تو

مثل ماه میمونی تو شبای تنهایی من

میخوام تا بخوابی دم گوشت لالایی بگم

میشه دست بکشم مرتب کنم موهاتو من

میخوام تا میتونم جلو همه پزتو بدم

منبع: دانلود آهنگ مثل گل از مسعود صادقلو | کامل + متن MP3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.