دانلود آهنگ لیلی از فاضل دریس (ویلی لیلی فارسی و عربی) با متن (کامل)

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

دردی دارم ﭼﺸﺎی ﺗﻮ دواﺷﻪ

ﻋﺸﻖ ﺟﻮاﺑﻪ ﺳﻮال ﻫﺮﭼﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻪ

وﻳﻠﻰ ﻟﻴﻠﻰ وﻳﻠﻰ ﻟﻴﻠﻰ دﻟﺮﺑﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﻫﺎت ﺧﻴﻠﻰ

وﻳﻠﻰ ﻟﻴﻠﻰ وﻳﻠﻰ ﻟﻴﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻪ ﻣﺠﻨﻮن ﺗﻮ ﻫﻢ واﺳﻢ ﻳﻪ ﻟﻴﻠﻰ

ﭼﻴﺰای ﺧﻮب ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ ﺷﻦ

ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻤﻮﻧﻰ ﭘﻴﺸﻢ

منبع: دانلود آهنگ لیلی از فاضل دریس (ویلی لیلی فارسی و عربی) با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.