دانلود آهنگ دو نفری از رضا صادقی | متن کامل و اصلی

برای مشاهده متن کامل، دکمه بالا را لمس کنید.

جهان 🝄ندارد🎼 خدا لیلی رو بیامرزه 🎼🝄تو دیوانه ای
ما ندیدیم 🎼هیچی برای اینورا🎶 خانم شما
موها نفسم را می گیرند 🎼ابریشم تو
مرگ 🎼𝄞چتری روی ابروهای درهم کشیده شما می ریزد
از کوچه🎼 شما در حال عبور هستید
ذهن 🝄و🎼 تو قلبم را گرفتی
عزیزم🎼 شما دوتا مال من هستید🎼 ما با همه مخالفیم

از خیابان🎶 می گذری
با احتساب🎶 ما یک زنجیر هستیم
عشق من، شما دو نفر از من هستید🎶 ما همه مخالفیم
قلب من🎶 اصابت 🎶من خیلی اسمت را میخواهم🎶
همیشه خوش باش دوست من فرهاد
چقدر خوب پیله کردی این دل دیوانه
به من بگو چی میخواهی

از کوچه می گذری
فکر و تو قلبم را گرفتی
من شما را دوست دارم، شما هر دو من هستید ما مقابل هم هستیم

از کوچه عبور می کنیم
با احتساب یه سری داریم
عزیزم من و تو دو نفر هستیم ما همه مخالفیم

منبع: دانلود آهنگ دو نفری از رضا صادقی | متن کامل و اصلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.