دانلود آهنگ دنبال خودم میگردم مرا ندیدی جایی از معین زد | متن کامل و اصلی

برای مشاهده متن کامل، دکمه بالا را لمس کنید.

من دنبال خودم می گردم، هیچ جا مرا ندیدی

می گویم گاهی در خیابان ها پرسه می زند

مرا تنها بگذار، قرصی پیشت نیست

از سر ناچاری شب ها فکر و خیال پیش من است

خوابم نمیبره کافیه شب بیدار بشم

نخ به نخ می کشیدیم، من و سیگار

من با کسی صحبت مشترکی ندارم

غمگینم چون به دیوار زدم

خوابم نمیبره کافیه شب بیدار بشم

نخ به نخ می کشیدیم، من و سیگار

من با کسی صحبت مشترکی ندارم

غمگینم چون به دیوار زدم

آیا باید به بیراهه بروم یا نه؟

جای خالی زیادی ندارم

من ساعت ها می چرخم

آدرست رو یادم نیست

در مورد چهره زیبای من

خرابه از داخل

از کوچه تاریک برو بیرون

من تکذیب شدم

در خودم گم شدم

او در چاله به زمین افتاد

احساس سرگیجه دارم

روی زین پیچک

من کجا میروم؟

پاهایم کجا گیر کرده است؟

من خودم مقصرم

برای من خیلی دیر شده است

خوابم نمیبره کافیه شب بیدار بشم

نخ به نخ می کشیدیم، من و سیگار

من با کسی صحبت مشترکی ندارم

غمگینم چون به دیوار زدم

خوابم نمیبره کافیه شب بیدار بشم

نخ به نخ می کشیدیم، من و سیگار

من با کسی صحبت مشترکی ندارم

غمگینم چون به دیوار زدم

منبع: دانلود آهنگ دنبال خودم میگردم مرا ندیدی جایی از معین زد | متن کامل و اصلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.