دانلود آهنگ تصمیم از مسعود صابری | متن کامل و اصلی

برای رونویسی کل متن، آن را با یک لمس نرم فشار دهید.

من باید با کفش هایم از من سرویس شود، بنابراین باید با چیزی راحت پاسخ دهم
جلوا در نرسیدا کوچه بین بسط میه و واست
از آق خدام باخام بری پای از نشینی
اوه جوری بارون، تو نمیتونی بهش بگی چی میخوای به من بگی
بگو چی میگی
روحم در آرامش باشد
متاسفم
شما فقط نیاز به نظارت بر برنامه دارید
تو آدم عجیبی هستی، نگران نباش
دنده نباید وجود داشته باشد و همچنین نباید میله نوسان پایین تری داشته باشد
پاور مش همین الآنشم نمیدونم خادم چند سلامه
منتظر عزم شما برای فرار از پشتم هستم
محال است که بایرام را محکوم کنم
پاتو پروون را بین افکارش می کارد سل پشت
فکر رحمت نادر است
روحم در آرامش باشد
متاسفم
شما فقط نیاز به نظارت بر برنامه دارید
تو آدم عجیبی هستی، نگران نباش
دنده نباید وجود داشته باشد و همچنین نباید میله نوسان پایین تری داشته باشد
پاور مش همین الآنشم نمیدونم خادم چند سلامه

منبع: دانلود آهنگ تصمیم از مسعود صابری | متن کامل و اصلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.