دانلود آهنگ آغوش از رامین بی باک (یه آغوش دارم پر از مهربونی)

ﻳﻪ آﻏﻮش دارم ﭘﺮ از ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻰ

ﭼﻘﺪ دوﺳﺖ دارم ﻛﻨﺎرم ﺑﻤﻮﻧﻰ

ﻳﻪ آﻏﻮش دارم واﺳﻪ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻫﺎت

داره ﻣﻴﺪرﺧﺸﻪ اﻣﻴﺪ ﺗﻮی ﭼﺸﻤﺎت

ﺑﻴﺎ ﻣﻨﻮ ﺑﻐﻞ ﻛﻦ ﻳﻜﻢ آروم ﺑﮕﻴﺮم

دﺳﺖ ﻣﻨﻮ ﺑﮕﻴﺮ ﻣﻦ دﺳﺖ ﺗﻮرو ﺑﮕﻴﺮم

ﺑﻴﺎ ﻣﻨﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻦ از ﻛﻒ اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﻮن

ﺑﺒﻴﻦ داره ﻣﻴﺮﺳﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﻮن ﺻﺪاﻣﻮن

منبع: دانلود آهنگ آغوش از رامین بی باک (یه آغوش دارم پر از مهربونی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.