انتقاد جواد طوسی از ساخت فیلم های سطحی و بزن برویی

جوادطوسی در بخشهایی از میزگرد روزنامه اعتماد حرفهای جالبی زده است .

به گزارش سینماسینما ،جواد طوسی  گفته:ما در جامعه و دورانی زندگی می کنیم که اخلاق گرایی باید در آن جدی گرفته شود (البته منظورم این نیست که خودمان اتاق ممیزی راه بیندازیم). اما وقتی این افراط و تفریط ها را در دوره های مختلف این چهل سال می بینیم، حسابی گیج می شویم . نه به آن دوره که مسوولان آنقدر نامنعطف بودند و با سینماگران برخورد سلبی می کردند، نه حالا که ساخت فیلم های سطحی و بزن برویی با هر گونه ادبیات و شوخی های آنچنانی اینقدر سهل الوصول شده است. این وضعیت ناخوشایند باعث شده تا جای یک سری از فیلمسازان خوب بدنه و همین طور صاحب نظر که نگاه عمیق تری به سینما و مخاطب دارند، تنگ شود و نتوانند به حیات طبیعی و پیوسته خود ادامه دهند. در حال حاضر یک نوع بی برنامگی و شلختگی و عنان گسیختگی در سیاستگذاری دولتی می بینیم. دایم مدیریت ها عوض می شود و اگر این جابه جایی ها صرفا مبتنی بر برنامه ریزی کوتاه مدت و اهداف تاکتیکی باشد، راه به جایی نمی بریم. به عقیده من یک تعامل و همفکری درست و همه جانبه باید صورت گیرد و دوره پشت درهای بسته نسخه پیچیدن گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.