برچسب: مرتضی اشرفی

متن آهنگ مرتضی اشرفی چشات جاذبه داره نگاهت تو قراره

متن آهنگ مرتضی اشرفی چشات جاذبه داره نگاهت تو قراره به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ مرتضی اشرفی موهامو زدم یاد دستات تو موهام خفه ام میکرد

متن آهنگ مرتضی اشرفی موهامو زدم یاد دستات تو موهام خفه ام میکرد به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم