ماه: مهر ۱۳۹۸

متن آهنگ ایوان باند امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم

متن آهنگ ایوان باند امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ امیر یار بی بهونه کادو واسه هم بگیریم

متن آهنگ امیر یار بی بهونه کادو واسه هم بگیریم به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ هوروش بند تمام زندگیم شدی بی تو دگر من نتوانم

متن آهنگ هوروش بند تمام زندگیم شدی بی تو دگر من نتوانم به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ کوروش خسروی ای دل غافل دل سر به هوای دیوونه

متن آهنگ کوروش خسروی ای دل غافل دل سر به هوای دیوونه به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ کمال کمیلی من عاشق اینم که باز پشت سرت بیام برم

متن آهنگ کمال کمیلی من عاشق اینم که باز پشت سرت بیام برم به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ گرشا رضایی تو که قانون عاشقی رو میدونی

متن آهنگ گرشا رضایی تو که قانون عاشقی رو میدونی به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم