برچسب: امو بند

متن آهنگ امو بند چه میدونستم آخه یه روزی میشم گرفتار تو

متن آهنگ امو بند چه میدونستم آخه یه روزی میشم گرفتار تو به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ امو بند دیوونه من نمیخواستم که جدا بشه از هم راهمون

متن آهنگ امو بند دیوونه من نمیخواستم که جدا بشه از هم راهمون به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ امو بند وقتی خیره میشم بهت یهویی دل میره برات

متن آهنگ امو بند وقتی خیره میشم بهت یهویی دل میره برات به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ امو بند عشقت شده همه دنیام واسه توئه اینجام

متن آهنگ امو بند عشقت شده همه دنیام واسه توئه اینجام به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ امو بند میدونستم که دروغ بودن همه حرفات میدونستم خوب

متن آهنگ امو بند میدونستم که دروغ بودن همه حرفات میدونستم خوب به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم