متن آهنگ حمید هیراد شب که شد کجایی یار من بیا

متن آهنگ حمید هیراد شب که شد کجایی یار من بیا به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ شاهین میری هرچی خاطره داشتم توو دلم نگه داشتم

متن آهنگ شاهین میری هرچی خاطره داشتم توو دلم نگه داشتم به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ ایوان باند امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم

متن آهنگ ایوان باند امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم