متن آهنگ Ajda Pekkan درست است

متن آهنگ Ajda Pekkan درست است به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ Ajda Pekkan درست است به صورت کامل

Bugün takvime baktım
Yaprağını kopardım attım
Seni tanıyacağımı bilseydim
Yapar mıydım (atar mıydım)
Unutma bugünü bu tarihi
Bu aşkımızın ilk sahnesi
Yüreğime indi perdesi
Aynen öyle aynen öyle
Dize getirdim talihi
Aynen öyle aynen öyle
Kalem yazar tükenir
Kader yazar tükenmez
Tükenmesin sevgimiz
Aynen öyle aynen öyle
Hemen koşa koşa evime gittim
Evimin altını üstüne getirdim
Tarih burada kader burada
Yaprağında
Aynen öyle aynen öyle.
ترجمه آهنگ
امروز به تقویم نگاه کردم
من برگ را پاره می کنم
اگر می دانستم شما را می شناسم
آیا من این کار را می کنم؟
این تاریخ را بخاطر بسپار
این اولین صحنه عشق ماست
پرده در قلب من فرود آمد
دقیقاً همینطور است
من ثروت رشته را آوردم
دقیقاً همینطور است
قلم نویسنده تمام می شود
سرنوشت نویسنده غیرقابل توصیف
عشق ما به فرسودگی
دقیقاً همینطور است
بلافاصله به سمت خانه ام فرار کردم
خانه ام را زیر میز گذاشتم
تاریخ اینجاست که سرنوشت اینجاست
برگ
دقیقا

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.