متن آهنگ علی یاری یک شب دلم خواهد که مهمانت کنم

متن آهنگ علی یاری یک شب دلم خواهد که مهمانت کنم به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ عرفان خشته تو که عاشقم نبودی

متن آهنگ عرفان خشته تو که عاشقم نبودی به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ امو بند میدونستم که دروغ بودن همه حرفات میدونستم خوب

متن آهنگ امو بند میدونستم که دروغ بودن همه حرفات میدونستم خوب به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ مرتضی اشرفی موهامو زدم یاد دستات تو موهام خفه ام میکرد

متن آهنگ مرتضی اشرفی موهامو زدم یاد دستات تو موهام خفه ام میکرد به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ یوسف زمانی از همه دلخوشی هام واسه تو دل میکنم

متن آهنگ یوسف زمانی از همه دلخوشی هام واسه تو دل میکنم به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم

متن آهنگ یوسف زمانی اشتباه بود این دروغ عاشقیت واسم گناه بود

متن آهنگ یوسف زمانی اشتباه بود این دروغ عاشقیت واسم گناه بود به صورت کامل در وب سایت بزرگ جوان تو موزیک قرار دادیم