دسته: دانلود آهنگ های جدید

دانلود جدیدترین آهنگهای ایرانی

دانلود آهنگ باور از رامین بی باک (باورم نداشتی اما حس من به تو قشنگ بود) MP3

ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﻴﺪم ﺳﺎﻋﺘﺎی رو ﺑﻪ روم ﺷﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﻣﻮﻧﺪم اﻣﺎ ذوق ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻤﻮم ﺷﺪ ﻣﻴﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻘﻰ ﻧﻪ ﺑﻴﻘﺮاری ﻣﻴﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺖ… Read more »

دانلود آهنگ رها کن از پرواز همای

این آهنگ زیبا  ابتدا در سایت موزیکدل منتشر شده است دانلود آهنگ جدید پرواز همای به نام «رها کن» برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی رها کن با صدای پرواز… Read more »

دانلود آهنگ تکیه کوچیک از محسن چاوشی با متن (کامل)

ﻣﻦ اﺷﮏ ﻓﺮو رﻳﺨﺘﻪ از ﭼﺸﻢ ﻓﺮاﺗﻢ ﺑﺸﻨﺎس ﻣﻨﻮ ﻣﻦ ﻳﻜﻰ از ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻨﺎﺗﻢ ﻣﻦ ﺷﻤع ﻋﺰای ﺗﻮرو ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻜﺮدم اون ﺗﻜﻴﻪ ی ﻛﻮﭼﻴﻜﻮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﺮدم آه ای ﺗﻦ ﺻﺪ… Read more »

دانلود آهنگ نگران نباش عزیزم از حمید حامی با متن (کامل)

ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش ﻋﺰﻳﺰم ﻣﺎ دﻳﮕﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻰ ﺷﻴﻢﻣﺎ دﻳﮕﻪ ﺗﺎ دﻧﻴﺎ دﻧﻴﺎﺳﺖ ﻟﺤﻈﻪ ای ﺟﺪا ﻧﻤﻰ ﺷﻴﻢ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش ﻋﺰﻳﺰم ﺷﺎدی ﻣﻮن ﺗﻤﻮم ﻧﻤﻰ ﺷﻪاﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﺎﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻰ… Read more »

دانلود آهنگ صمیمی ترین رفیق از راغب با متن (کامل)

ﻫﺮﭼﻘﺪ دور ﺷﺪم ﺑﺎز آﺧﺮش زور ﺗﻮ ﻣﻴﺮﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﻳﺸﻪ داری ﺗﻮ دﻟﻢ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﻗﻴﺪﺗﻮ زد ﺗﻮ ﺣﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﭼﻘﺪ ﭘﺮﺗﻢ ازت ﻫﻴﭽﻰ ﺟﺰ اﺳﻤﺖ ﺣﺴﻴﻦ… Read more »

دانلود آهنگ غول یک چشم از شهاب مظفری با متن (کامل)

ﻣﻦ دﻟﻢ ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺮای اون ﺷﺒﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺳﺮ ﻣﻴﺰ ﭼﻬﺎرﺗﺎ ﺷﻤع ﻣﻴﺬاﺷﺘﻴﻢ ﻃﺎﻗﺖ ﻳﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﻬﺮم ﻛﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﺑﺎ رژت رو آﻳﻨﻪ ﻣﻴﻨﻮﺷﺘﻰ آﺷﺘﻰ ﻣﻦ دﻟﻢ ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺮای دﻋﻮاﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ… Read more »

دانلود آهنگ دلبر از مرتضی جعفرزاده (دلبر ماشالله داره خیلی خاطره خواه داره) MP3

ﺣﻴﻒ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﻢ اﻣﺎ ﺗﻮ دﻳﮕﺮی ﺑﺎ اون ﭼﺸﺎی ﻧﺎزت ﺑﺲ ﻛﻦ ﻧﻜﻦ دﻟﺒﺮی ﻣﻌﺠﺰه ﻣﻴﻜﻨﻰ ﺗﻮ از ﻫﻤﻪ دل ﻣﻴﺒﺮی ﻫﻮاﻳﻰ ﻛﺮدی دﻟﻮ ﻣﮕﻪ ﺗﻮ دﻳﮕﺮی دﻟﺒﺮ ﻣﺎﺷﺎﻟﻠﻪ… Read more »

دانلود آهنگ مار از شهاب مظفری (انگشتات رو پوستم عین مار راه میره) MP3

ﺗﻮ ﺑﭽﺴﺒﻰ روی ﺳﻴﻨﻢ ﺧﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ اﻟﻤﺎﺳﻢﺧﻴﻤﻪ زده ﭼﺸﻤﺎت رو ﺧﺎک اﺣﺴﺎﺳﻢ ﻫﻰ ﺑﺒﻮﺳﻰ ﺻﻮرت ﺑﺎروﻧﻰ ﺗﻨﻬﺎی وﻟﮕﺮدوﺣﺎﻟﺎ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ دﻳﻮوﻧﻪ اﻳﻢ ﻫﺮدو ﺑﻮت ﻛﺮدم ﺗﻮ دﺳﺘﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻮتﭼﺸﻤﺎﺗﻮ… Read more »

دانلود آهنگ حادثه از حمید حامی با متن (کامل)

ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﻪ ای ﺗﺮم ﺑﺮای ﻋﺸﻖ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻣﻦ ﺷﻜﺴﺘﻪ آﺧﺮم ﺗﻤﺎم ﺷﻌﺮﻫﺎی ﻣﻦ ﺗﻮرو ﻧﮕﺎه ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺗﻮ دﻟﻢ ﮔﻨﺎه ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻗﺪم… Read more »

دانلود آهنگ ساقی ۲ از مرتضی جعفرزاده (ساقی قربون جامت دنیا باشه به کامت)

این آهنگ زیبا  ابتدا در سایت موزیکدل منتشر شده است دانلود آهنگ جدید مرتضی جعفرزاده به نام «ساقی ۲» برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی ساقی ۲ (ساقی قربون جامت… Read more »