دانلود آهنگ دورهمی از ریوان | متن کامل و اصلی

برای رونویسی کل متن، آن را با یک لمس نرم فشار دهید.

دوبار اینجا به نوبت بوی توکه نباشی را صدا زدم نه اسم
بیه قهر کوچیک فیک مکنی که رفتنتو سبزین میگیریم
از آن برای بودجه استفاده نکنید
تو دوستم داری، توانایی تو چیست، لطفا مرا رها نکن
چه خوبه دل بری مثل تودارم
گفتن که بعد از اینکه خوابیدی میای
برادر لمنو خوب مدونی روحرف تحرف نمیارم
گرورم زیر پاماه تایم مگمدوست دارم

رفتن به همیشه فراموش نشود
وسا دیدان توچشمیشه هل میشه
نامیدونوم، برادر مردم عین، نامه ای از نبودم
توکا به نام من اینگوشی نامگذاری شده است
میگامادا شومیگمچی میپوشی
به هم زدی و گونه هایت را شکستی
چه خوبه دلبری مانند تودارم
بگو بعد از اینکه مشتاق شدی چیزی از تو نمی آید
برادر لامنوخوب مدونی روهرف تحرف نمیارم
گرومزر پاماه تایم مگوم دوست دارم

منبع: دانلود آهنگ دورهمی از ریوان | متن کامل و اصلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.